PLPL UAUA LTLT RURU BYBY EEEE CSCS SKSK

Aizpildiet veidlapu un pagariniet garantiju CREATON jumta dakstiņiem


Ja jums ir produkts no CREATON Polska piedāvājuma - CREATON vai EURONIT zīmols, kas iegādāts pēc 2016. gada 3. janvāra, reģistrējieties, izmantojot zemāk esošo veidlapu, lai izmantotu Garantijas lapā ietvertās tiesības saskaņā ar tās noteikumiem.

Efektīva reģistrācija ir iespējama tikai personām, kurām ir Garantijas lapa, kuru izsniedzis pārdevējs, no kura produkts tika iegādāts. Lūdzu, pārliecinieties, ka jums ir aizpildīts garantijas dokuments, saņemts no jūsu pārdevēja.

Pircēja dati
Korespondences dati
Ēkas dati
Nepareizs pasta indekss
Nepieciešams ēkas tips
Nepieciešams ēkas veids
Informācija par pirkumu
Nepareizs faktūrrēķina numurs, pareizs formāts: 10 cipari, tostarp pirmais 3
Nepareiza vērtība, ievadiet skaitli
Nepareizs datuma formāts, pareizs datuma formāts: dd/mm/gggg
Informācija par tiešo pārdevēju
Nepareizs pasta indekss
Nepieciešams pārdevēja kvalitātes novērtējums
Informācija par produktu
Nepieciešams produkta tips
Nepieciešama krāsa
Nepieciešams produkta kvalitātes novērtējums
Informācija par veicēju
Apliecinājumi
* - nepieciešams garantijas veidlapas nosūtīšanas apstiprināšanai